back to top
So annoying a girl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joeware.android.gpulumera

[Quà tặng nhãn dãn và khung hình miễn phí trị giá $10!]

(Source: genomdisorder)

(Source: solterina)

(Source: kuroi-sen)

cutesecrets:

Quotes here

cutesecrets:

Quotes here

(Source: abeautifulbomb)

ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ]

ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ]

ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ]

ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ]

(Source: jueki)

(Source: hajimeii)

Tôi biết khi nào tôi bắt đầu tìm thấy “mục tiêu” của đời mình. Đấy là thời điểm ngay sau khi nhìn thấy anh ta diện 1 bộ suit. Nói thế không có nghĩa là mình nghiện đàn ông làm business. Nhưng đàn ông mặc suit đẹp mà còn làm business thì đúng là sư tử cưỡi bão :))
#đànông #mytype #ideal #man #suit

Tôi biết khi nào tôi bắt đầu tìm thấy “mục tiêu” của đời mình. Đấy là thời điểm ngay sau khi nhìn thấy anh ta diện 1 bộ suit. Nói thế không có nghĩa là mình nghiện đàn ông làm business. Nhưng đàn ông mặc suit đẹp mà còn làm business thì đúng là sư tử cưỡi bão :))
#đànông #mytype #ideal #man #suit

(Source: tumblr.com)

Ok let’s be lonely together

Ok let’s be lonely together

(Source: shoujocaps)

(Source: paralian-s)

(Source: nise-no)